Dịch Vụ Vận Tải Đường Bộ

 - Vận chuyển đường bộ là hình thức vận tải phổ biến và thông dụng nhất trong các loại hình vận tải. Loại hình vận tải này có những ưu điểm nổi bật là sự tiện lợi, tính cơ động và khả năng thích nghi cao với các điều kiện địa hình, có hiệu quả kinh tế cao trên các cự li ngắn và trung bình.
* Vận chuyển hàng chính ngạch 2 đầu
Chính ngạch 2 đầu là hàng hóa được mở tài khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu, giấy phép cần thiết mỗi mặt hàng, đóng thuế ( nếu có) 
-    Thủ tục xuất khẩu phía Việt Nam: loại hình gia công cung cấp bộ chứng từ hàng xuất ( packing list, invoice, tờ khai,..); loại hình kinh doanh xuất khẩu cung cấp bộ chứng từ packing, invoice, tờ khai (chúng tôi có thể mở tờ khai cho quý khách)…. 
-    Thủ tục nhập khẩu Campuchia: đại lý chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng nhập khẩu tiến hành làm thủ tục, tùy vào tính chất lô hàng mà chúng tôi tư vấn phù hợp nhất.
- Có giấy phép liên vận chạy thẳng sang campuchia không phải sang xe tại cửa khẩu giúp hàng hóa đảm báo an toàn, tiết kiệm chi phí - vận chuyển nhanh chóng
* Vận chuyển hàng Chính ngạch đầu Việt Nam , tiểu ngạch Campuchia
-    Thủ tục Nhập khẩu Campuchia: không mở tờ khai cho nhà nhập khẩu, công ty vận chuyển cùng với mối quan hệ của mình đứng ra khai báo hàng và đóng thuế tiểu ngạch vận chuyển hàng tới kho khách hàng an toàn
-    Khách hàng sẽ lên tờ khai xuất nhập, nhà vận chuyển chịu trách nhiệm vận chuyển từ Việt Nam –Campuchia và thông quan Việt Nam.
-    Trách nhiệm đóng thuế tiểu ngạch Campuchia đưa hàng đến nơi chỉ định theo khách hàng yêu cầu.
-     Thủ tục xuất khẩu: Mở và thanh lý tờ khai như hình thức chính ngạch 2 đầu.
* Vận chuyển tiểu ngạch hai đầu
-    Phương pháp vận chuyển theo nhu cầu khách hàng, thời gian nhanh chóng, tiện lợi khi mọi thủ tục giấy tờ liên quan lô hàng sẽ do công ty vận chuyển đảm nhiệm.
- Không truyền tờ khai, không VAT, không cần packing list, invoice.
* Vận chuyển hàng quá cảnh
- Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh.