Dịch Vụ Vận Tải Đa Phương Thức

Vận chuyển hàng dự án; hàng quá khổ , quá tải
-    Vận chuyển hàng dự án , hàng công trình: bạn là nhà thầu phụ, nhà thầu chính, bạn đã trúng thầu và cần vận chuyển hàng tới công trình đang thi công thời gian chính xác – đảm bảo tiến độ công trình – tuân thủ quy định công trình, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn bằng dịch vụ vận chuyển hàng của mình.
+ Vật tư công trình, máy móc thiết bị, khung nhà lắp ghép tiền chế,…..dịch vụ chuyên nghiệp vận chuyển hàng công trình, dự án lớn, nhỏ.

  • user

    A. Hùng

    Cần đối tác logistics vận chuyển hàng dự án máy, thiết bị đi Siem Riep, Cambodia

    2 Năm trước