Dịch Vụ Khai Báo Hải Quan

Bên công ty chúng tôi hỗ trợ khai báo dịch vụ hải quan:
-    Dịch vụ  khai báo hải quan hàng xuất nhập gồm hàng nguyên container, hàng lẻ, hàng rời với đa dạng các mặt hàng như gỗ, quần áo, vải, móc áo, trang trí hội thất, nhựa, trang thiết bị máy móc, hàng nguy hiểm, ôtô…
-    Thực hiện thông quan cho tất cả các loại hình như kinh doanh, đầu tư, tạm nhập tái xuất, tạm xuất – tái nhập, gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng mẫu, hàng phi mậu dịch, hàng kho ngoại quan…Tùy thuộc vào từng loại hình thông quan khác nhau, chúng tôi đảm bảo các giai đoạn được thực hiện một cách an toàn và nhanh nhất  (từ khâu mở hợp đồng gia công đến khi thanh khoản hợp đồng gia công,  từ khâu lập danh mục máy móc thiết bị nhập khẩu, lập danh mục nguyên phụ liệu nhập khẩu, lập bộ hồ sơ tờ khai nhập khẩu, lập định mức, lập bộ hồ sơ tờ khai xuất khẩu).
Quý khách chỉ cần cung cấp cho chúng tôi một số giấy tờ dưới đây:
-Packing list, invoice, hợp đồng 
- CDC, CO form D
Ngoài ra bên công ty chúng tôi có dịch vụ làm CO form D.